Madeleine trouwambtenaar

DISCLAIMER


Alle informatie op de website van Madeleine trouwambtenaar is met zorg samengesteld.

Veel informatie is verkregen in samenwerking en (waar nodig) met toestemming van derden.

Deze informatie is met respect verwerkt in de site.


Madeleine trouwambtenaar controleert dagelijks de informatie op de site.

Zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang kunnen eventuele wijzigingen worden aangebracht.

Aan de gegevens op de site kunnen geen rechten worden ontleend.


Madeleine trouwambtenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoording voor:


                 Directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend

                 uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de website.


De consument wordt aangeraden altijd onafhankelijke inlichtingen in te winnen en onderzoek te verrichten

voor het gebruik van de verkregen informatie via de site van Madeleine trouwambtenaar.


Niets van de website van Madeleine trouwambtenaar mag worden gekopieerd dan wel

worden opgeslagen in een gegevensbestand, op welke wijze of in welke vorm dan ook.

Voor het gebruik van de inhoud van de website of delen daarvan dient u schriftelijke

toestemming te hebben van Madeleine trouwambtenaar.Copyright © 2019 Madeleine trouwambtenaar.

Alle rechten voorbehouden.

 

THE PERFECT WEDDING

IN HET KORT

 

Vol passie en met enorm

veel liefde voor de liefde,

creatief, luisterend en met

een dosis enthousiasme

zet ik gevoel om in woorden.

Dit ben ik ......

 

NIEUWS

C o n t a c t g e g e v e n s

 

Baarsveen 274

3205 BN  Spijkenisse

 

Email : info@madeleinetrouwambtenaar.nl

 

T. +31(0)629350910

 

   ©2018 Madeleine trouwambtenaar